Donation to Thai Elephant Conservation Center

ทำไมเราต้องเลือกบริจาคให้กับช้างไทย? // Why should we choose to donate to Thai elephants?

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่ร่วมกับคนไทยมาเนิ่นนาน เราต้องการสร้างโรงแรมดี คชาธาร ให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการผสมผสานความลงตัวระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและความสะดวกสบายสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้รับความทรงจำอันล้ำค่าที่ดีที่สุด

Elephants have been the domesticated and iconic animals of Thailand since ancient times, symbolizing Thai identity alongside its people for generations. We aim to create a luxurious hotel, Khatathar, that serves as a symbol of harmonizing the conservation of Thai culture with modern comforts. Our goal is to provide guests with the most memorable and valuable experiences, blending the rich Thai heritage with contemporary convenience.

20230914 No.03

ช้างไทย เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ Identity ของโรงแรม ดี คชาธาร คุณจะพบเห็นได้จาก Element การตกแต่ง รูปภาพ เมื่อเข้าพักที่โรงแรมเรา

The Thai elephant is one of the identity symbols of the Khatathar Hotel. You will encounter it through the hotel's decor elements and imagery during your stay.

นำไปบริจาคที่ไหน? / / Where should it be donated?

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เป็นศูนย์ดูแลช้างที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล เป็นสภานที่อนุรักษ์ วิจัย เลี้ยง ฝึก และดูแลช้างที่แก่และเจ็บป่วยต่างๆ เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง และที่นี่ยังมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกด้วย เพื่อนำรายได้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายใน

The Thai Elephant Conservation Center in Lamphang Province is a government-operated facility dedicated to the conservation, research, breeding, training, and care of elephants, especially those that are elderly or ill. It is also the location of the Elephant Hospital. Additionally, the center organizes eco-tourism activities to generate income for various expenses.

ใบเสร็จ1
ใบเสร็จ2

"

เราแบ่งรายได้จากการจองห้องพักโดยตรง เพื่อบริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ทุกๆ เดือน

We allocate proceeds from direct room reservations to donate to the Thai Elephant Conservation Center every month.

"

...ช่วง covid-19 มีวิถีชีวิตของช้างหลายเชือกต้องเปลี่ยนไป เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ช้างแสนหวานคือหนึ่งในช้างที่ประสบเคราะห์กรรมกับเรื่องที่ไม่คาดคิด เราได้รับรู้เรื่องราวแล้วรู้สึกสงสารเป็นพิเศษ จึงแบ่งเงินของรายได้โรงแรมอีกจำนวนหนึ่งเพื่อส่งอาหารเลี้ยง

...During the COVID-19 pandemic, the lifestyle of many elephants had to change as there were no tourists. Sweet Elephant, one of the elephants, faced unexpected hardships. Learning about this story evoked a special sense of compassion, prompting us to allocate an additional portion of the hotel's revenue to provide food support

The story of "Chang Saen-Whan"

เรื่องราวของ ช้างแสนหวาน

ช้างแสนหวานคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในปางช้าง แต่ช่วง covid 19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว เจ้าของจึงตัดสินใจพากลับไปยัง จ. แม่ฮ่องสอน และนำไปเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรติดชายป่า เหตุการณ์วันหนึ่งที่ไม่คาดคิด คือช้างแสนหวานนำงวงไปแตะถังสารเคมีการเกษตร ก่อนถูกดวงตา แรกๆ เกิดอาการน้ำตามไหล เจ้าของพยายามรักษาด้วยวิถีพื้นบ้าน แต่อาการกลับอักเสบรุนแรงขึ้น กระทั่งช้างแสนหวานถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลช้าง แต่ก็ไม่ทันการ ช้างแสนหวานตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง เมื่อเจ้าของต้องรับรู้ก็รู้สึกทุกข์ใจ จึงจำยอมต้องประกาศขาย

Chang Saen-Whan used to welcome tourists in the elephant camp, but due to the COVID-19 pandemic, there were no visitors. Consequently, the owner decided to bring her back to Mae Hong Son province and took her to graze in an agricultural area near the forest. In an unexpected event, Chang Saen-Whan touched a container of agricultural chemicals, leading to irritation, tearing, and opacity in both eyes. Despite attempts to treat her using local remedies, the condition worsened, prompting the owner to send her to the elephant hospital. Unfortunately, Chang Saen-Whan became blind in both eyes.

398565735_2623057201204358_961783170304103789_n

พระครูอ๊อดได้ฟังเรื่องราวของแสนหวาน พร้อมปรึกษาทีมสัตวแพทย์ที่รู้สึกเป็นห่วงและกังวลความเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกช้าง หากนำกลับไปเลี้ยงที่เดิมก็มีความเสี่ยงอันตราย อาจตกเขา หรืออดอยาก นำมาสู่การบอกบุญญาติโยม ขอซื้อลูกช้างแสนหวานด้วยเงิน 450,000 บาท และดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยมีเหตุผล 3 อย่าง คือ สภาพที่อยู่ ช้างไม่ต้องเร่ร่อน, อาหารเหมาะสมเพียงพอ และสุขภาพ เพราะมีสัตวแพทย์คอยดูแลรักษาช้างทุกเชือก

Upon learning of Chang Saen-Whan's story, Phra Khru Oad consulted with veterinarians, expressing concern for the safety and well-being of the elephant. Considering the risks of returning her to the previous location, such as falling or getting lost in the forest, he decided to purchase Chang Saen-Whan for 450,000 baht and ensure her care at the Thai Elephant Conservation Center. The decision was based on three factors: the stable environment, adequate and suitable food, and access to veterinary care for overall health.

ทุกวันนี้ พระครูอ๊อดยังแวะมาเยี่ยมเยียนช้างที่ไถ่ชีวิตมาดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย รวมทั้ง "แสนหวาน" ช้างเชือกที่ 7 จากจำนวน 15 เชือกช้างตระกูลแสน พร้อมนำอาหารมามอบให้ช้าง 2-3 ครั้งต่อเดือน และให้กำลังใจกับควาญช้าง

Phra Khru Oad shared his initial impressions of Sweet Elephant, describing her as cute, gentle, and adapting well to using her ears as substitutes for her non-functional eyes. Currently, Phra Khru Oad regularly visits and provides food to Chang Saen-Whan, offering encouragement to the blind elephant.

S__281034769_0

เราเลือกอุดหนุนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือร้านค้าในชุมชนให้ขายสินค้าได้มากขึ้นและเป็นสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

We choose to support the local community in the nearby area to help businesses in the neighborhood sell more products. This includes directly purchasing goods from local farmers.

เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช้างไทยหรือร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง

Part of supporting Thai elephants or participating in the eco-tourism activities of the Thai Elephant Conservation Center in Lampang Province.

หรือ จองห้องพักโดยตรงที่โรงแรมดี คชาธาร เพื่อนำรายได้บางส่วนมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและนำไปซื้ออาหารให้กับช้างแสนหวาน

Or, you can directly book a room at THEE Kashatharn Hotel, and a portion of the proceeds will be contributed to the Thai Elephant Conservation Center, used to purchase food for Chang Chang Saen-Whan.

Book a room with special complimentary extras, available for direct bookings only.